หน้าแรก

กว่า 75 ปีแห่งความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

“ฟุคส์” ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ แมนไฮม์ ที่ ๆ เป็นถิ่นกำเนิดตำนานอันยิ่งใหญ่

ในปี 1931 รูดอล์ฟ ฟุคส์ ตั้งบริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศแน่นแฟ้นขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในปี 1960 บริษัทฯ ขยายกิจกรรมด้านการขายระหว่างประเทศมากขึ้น การพัฒนาขีดความสามารถที่เน้นในช่วงปีทศวรรษที่ 70 และ 80 คือ การผันตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริงและการขยายกลุ่มตลาด ซึ่งมาจากการคัดเลือกจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งาน ในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น

ต้นทศวรรษที่ 90 บริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมต่อหมวดธุรกิจหลัก ๆ เช่น หมวดผลิตภัณฑ์ด้านน้ำมันหล่อลื่น ยอดขายในแถบยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ และ เอเชีย เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ดูแลโดย Fuchs Petrolube AG ในแมนไฮม์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ แฟรงก์เฟิล์ท สตุ๊ดการ์ท และ ซูริค

ข่าวและกิจกรรม

จดหมายข่าว FUCHS INFO

ติดตามข่าวคราวของฟุคส์ทั่วโลกได้จาก จดหมายข่าว FUCHS INFO
สยาม-ฟุคส์ ได้รับรางวัลซัพพลายเออร์ยอดเยี่ยมจากเมอร์ซิเดสเบนซ์

ฟุคส์ ปิโตรลูป เอจี ซื้อธุรกิจสารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จาก บจก. เชลล์

การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ 9 คนไทย

การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ 9 คนไทยกับการเดินทางข้ามทั้ง 5 ประเทศ
ไทย, ลาว, จีน, มองโกเลีย, รัสเซีย กว่า 20,000 กิโลเมตร
FUCHS Worldwide

Motorsport